TJÄNSTER

 

 

 UTBILDNING

 

 

Upplägget på utbildningsinsatserna utgår ifrån evidens, forskning och beprövad erfarenhet. Upplägget på utbildningarna  planeras alltid i samråd med kunden/uppdragsgivaren så att en kundunik anpassning  är i fokus. Lust och engagemang med frihet från pekpinnar är viktiga faktorer för att kunskapen skall leda till goda effekter. Ett aktivt deltagande från kursdeltagarna ser jag som en självklarhet, samt en medryckande pedagogik.

Nedan är de områden och ämnen jag utbildar inom:

 • Hälsofrämjande arbetsliv
 • Arbetsmiljöutbildning med ansvarsfördelning
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Hälsofrämjande medarbetarskap
 • Förändringsprocesser
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbedömnings arbete
 • Energigivande livsstil
 • Aktivitetsbaserad arbetsmiljö
 • Universellt anpassad arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • Digitalisering och medarbetaren
 • Likabehandling och mångfald 

WORKSHOPLEDARE MODERATOR OCH            TALARE

 

Workshops

Jag leder era processer och diskussioner för chefer, grupper och medarbetare så att ni får stöd i att nå era mål.

Moderator

Som moderator moderator bidrar jag till det kreativa samtalet så att diskussionen leds mot ett tydligt mål. Som moderator är jag påläst, förberedd, observant, närvarande och lagom underhållande.

Ofta har din organisation kompetensen internt, men ibland kan det vara en fördel att anlita en extern moderator som inte är knuten till arrangören. Jag hjälper dig att göra seminariet eller konferensen  givande.

Talare

I syfte att inspirera, väcka intresse eller underhålla kan du anlita mig som talare inom mina olika ämnesområden. Jag har vana av talaruppdrag för grupper av olika storlekar och individer i olika roller.

Min retorik är kryddad med humor och metaforer för att skapa lust, intresse och tydlighet.

 

 ARBETSHÄLSOKONULT

 

 

Jag hjälper din organisation att formulera vilka mål ni vill ha avseende hälsa och arbetsmiljö. Tillsammans kommer vi fram till hur ni skall utvärdera och följa upp era mål, vilka åtgärder som bör genomföras och hur detta skall gå till.  Vissa åtgärder klarar ni själva och vissa behöver ni kanske stöd med eller någon extern aktör som utför. Som arbetshälsokonsult kan jag verka som spindeln i nätet i ditt hälsostrategiska arbete för att uppnå en god effekt och använda hälsoinvesteringarna på bästa sätt. Projekten kan vara av olika karaktär, alltifrån att sänka sjukfrånvaro och öka produktivitet till att jobba med mångfald och inkludering.

Lena Lehmann AB

 

Organisationskonsult

Hållbar arbetshälsa

Kontakt

Lena Lehmann AB

Bysistorget 6

118 21 Stockholm

 

+46 708108716


lena@lenalehmann.se

© Copyright. All Rights Reserved.